Elektrická přípojka a rozvody elektřiny

Elektrická zařízení a rozvody v domě nebo bytě podléhají povinné kontrole jen při připojení odběrného místa do sítě. Nová elektrická přípojka vyžaduje revizi po zhotovení přípojného místa a osazení elektroměrem. Stará elektrická přípojka vyžaduje revizi, pokud byl původní elektroměr odmontován a potřebujete připojit nový. Revize je také jedním z dokladů požadovaných při kolaudaci.  

Po připojení odběrného místa je už pak na majiteli, zda nechá elektřinu v domě nebo bytě pravidelně zkontrolovat, povinné to není. Jednou za 5 let se kontrola jako prevence vyplatí. Revize je ale potřebná při požadavku na navýšení příkonu. V rámci prevence a předcházení vzniku nepříjemných překvapení a škod doporučujeme mimořádnou a důkladnou revizi při pořízení starších nemovitostí, a to v rámci posouzení celého stavebně-technického stavu nemovitosti. Do zdí zkrátka nevidíte. Pamatujte také na zapojování větších elektrických zařízení odborníkem. I neodborně zapojený kuchyňský spotřebič představuje riziko. 

Hromosvod

Na revizi hromosvodu se často zapomíná. Když už je jednou „na střeše”, málokterý majitel domu mu věnuje další pozornost. Přitom i pro hromosvod platí povinnost pravidelných kontrol. Výchozí revize hromosvodu se provádí při prvním uvedení do provozu, pravidelné pak podle toho, kdy byl hromosvod na dům umístěn a také podle použitých materiálů a typu konstrukce objektu (u rizikových objektů jsou kontroly častější). 

  • Hromosvody instalované do 1. 2. 2009 mají povinnost revize jednou za 5 let.  
  • U hromosvodů instalovaných po 1. 2. 2009 musíte provádět vizuální kontrolu každé 2 roky, úplnou revizi jednou za 4 roky.  

V případě úderu blesku nebo po celkové rekonstrukci (oprava střechy, zateplení a další zásahy do stavby) je také vyžadována mimořádná revize hromosvodu.  

Komín a spalinové cesty

U komínů a spalinových cest se rozlišují dvě činnosti: kontrola a čištění. Pro obě jsou pak stanovené povinné lhůty v závislosti na výkonu spotřebiče paliv (kotle nebo kamen) a druhu paliva (pevné, kapalné, plynné). U pevných a kapalných paliv hraje svou roli také topná sezóna, zda jde o celoroční nebo sezónní provoz.  

  • U kotlů s výkonem do 50 kW se provádí kontrola jednou za rok. Čištění je nutné provádět u pevných paliv 3krát ročně, u kapalných paliv 2krát ročně a u plynných 1krát za rok, to vše v případě celoročního provozu. U sezónního provozu jsou lhůty pro čištění u pevných paliv 2krát ročně a u kapalných i plynných 1krát za rok. 
  • U kotlů s výkonem nad 50 kW je povinná kontrola i čištění u pevných paliv 2krát ročně a v ostatních případech 1krát za rok. Platí pro všechny provozy – celoroční i sezónní. 

Plyn a plynová zařízení 

U plynových zařízení (např. plynových kotlů, ohřívačů vody, sporáků) platí v soukromých domácnostech stejná pravidla jako u revize elektřiny. Při prvním uvedení do provozu je vstupní revize nutná. Další revize plynového zařízení a spotřebičů v domácnostech povinné nejsou. Majitelé plynových zařízení v domácnostech mají pouze povinnost užívat zařízení bezpečně. Přesto se doporučuje provádět revizi alespoň jednou ročně. Dobré je řídit se také pokyny výrobce jednotlivých zařízení. Obvykle obsahují doporučení, jakým způsobem a jak často zařízení kontrolovat a servisovat, aby byl zaručen bezporuchový provoz a prodlužila se jeho životnost.  

Kotel na tuhá paliva

Všichni majitelé kotlů na pevná paliva s příkonem 10 kW až 300 kW měli ze zákona povinnost udělat do konce roku 2016 jejich revizi. Tuto revizi je pak nutné každé tři roky opakovat.  Povinnost se týká všech spalovacích zdrojů na tuhá paliva s příkonem nad 10 kW napojených na ústřední vytápění domů, tedy včetně krbových vložek a kamen s výměníkem. 

Vedle povinností daných zákonem a potenciálního rizika pokuty, jsou revize důležité pro bezpečnost a zdraví obyvatel domu nebo bytu. Pokud navíc dojde k pojistné události, ať už se jedná o pojištění domu nebo domácnosti, může pojišťovna v případě chybějících revizí a kontrol odmítnout uhradit škody nebo uhradí jen jejich část. Mít všechny revize v pořádku se vyplatí.  

Přečtěte si také další články

Udržitelné Bydlení a Zelené Technologie

Udržitelné Bydlení a Zelené Technologie

V posledních letech jsme svědky významného posunu ve světě realit, kde udržitelné bydlení a zelené technologie získávají na popularitě. Tento trend...

Spouštíme e-shop pro naše zákazníky!

Spouštíme e-shop pro naše zákazníky!

Vážení vlastníci a obyvatelé,s radostí vám oznamujeme, že jsme pro vás připravili zcela novou službu – náš vlastní e-shop! Od dnešního dne můžete...

Hodinový pan domácí

Hodinový pan domácí

Služba, kterou si klient může zvolit. Náš zaměstnanec – hodinový pan domácí – v pravidelných předem domluvených termínech provede kontrolu objektu a...