Dne 7. 10. 2022 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Současně bylo nařízením vlády č. 299/2022 Sb. zrušeno NV č.263/2022 Sb, tj. „úsporný tarif“ pro rok 2023. Dále v článku tedy naleznete přehled aktuálně platných opatření včetně základních informací.

1)  Odpuštění poplatků za podporované zdroje energie (POZE)

 Od letošního října až do konce příštího roku vláda odpustí poplatky za POZE domácnostem a firmám. Na tuto pomoc stát vydá ze státního rozpočtu 23 miliard korun. K odpuštění dojde automaticky, nikdo nebude muset o nic žádat. V případě domácností tak půjde o částku ve výši 599 korun s DPH za každou spotřebovanou MWh elektřiny.

 Průměrná domácnost, která ročně spotřebuje kolem tří MWh, tak ušetří 1797 korun. Domácnost, která odebírá 10 MWh, uspoří oproti běžnému vyúčtování 6 tisíc. U domácností se odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje zkombinuje letos ještě s příspěvkem přes tzv. úsporný tarif.

 Toto opatření budou v rce 2022 domácnosti kombinovat s „úsporným tarifem“, tj. NV 262/2022 Sb.

2)  ÚSPORNÝ TARIF 2022 – Nařízení vlády č.  262/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za energie

 Účinnost. 25. 9. 2022, nařízení vlády 262/2022 Sb. bylo novelizováno NV č. 272/2022, Sb. tato novelizace zrušila § 9 původního znění.

 Dle tohoto NV bude všem odběrným místům v elektroenergetice (domácnostem) poskytnut příspěvek ve výši odvislé od konkrétní distribuční sazby dané domácnosti. Příspěvek bude všem domácnostem v období říjen  – prosinec 2022 automaticky zohledněn v každé z nejbližších zálohových plateb minimálně v rozsahu jedné třetiny příspěvku.

Příloha NV: Výše příspěvku a distribuční sazby sjednané v odběrných místech zákazníků v domácnosti, u kterých se zohledňuje příspěvek:

Distribuční sazba Výše příspěvku
Sazba D01d 3 500 Kč
Sazba D02d 3 500 Kč
Sazba D25d 3 500 Kč
Sazba D26d 2 000 Kč
Sazba D35d 2 000 Kč
Sazba D45d 2 000 Kč
Sazba D56d 2 000 Kč
Sazba D57d 2 000 Kč

3) ÚSPORNÝ TARIF 2023 – JIŽ NEPLATÍ – Nařízení vlády č.  263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo

Nařízení vlády č. 263/2022 Sb. bylo zrušeno nařízením vlády č. 299/2022 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo ( NV č. 299/2022 Sb. bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno dne 7. 10. 2022). Důvodem pro zrušení tohoto NV bylo schválení „zastropování“ cen energií  – viz. informace o NV č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci.

Následující text  tedy již popisuje neplatné opatření. Přesto jej pro zachování komplexnosti informace ponecháváme jako součást materiálu:

NV č. 263/2022 Sb. pro rok 2023 upravovalo poskytnutí:

 • příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu a zemní plyn zákazníkovi v domácnosti – část 1, (§ 1 – 8)
 • příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu a zemní plyn zákazníkovi v domě s byty – část 2, (§ 9-16)
 • příspěvku na úhradu nákladů za teplo – část 3, (§ 17-24)

V roce 2023 měl tedy být úsporný tarif vyplácen již přes jednotlivé komodity. U elektřiny byl příspěvek pro domácnosti stanoven podle distribuční sazby ve výši od 400 až do 2000 Kč. U plynu byl stanoven od 200 Kč pro domácnosti s nejnižší spotřebou až po 7800 Kč pro domácnosti, které plynu spotřebují nejvíce.

Příloha č. 1 NV:  

 1. Příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a zemní plyn zákazníkovi v domácnosti

A.1 Distribuční sazby sjednané v odběrných místech zákazníků v domácnosti v elektroenergetice, u kterých se zohledňuje příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu, a výše příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu na odběrné místo:

Distribuční sazba Výše příspěvku
Sazba D011d 400 Kč
Sazba D02d 800 Kč
Sazba D25d 1 500 Kč
Sazba D26d 2 000 Kč
Sazba D35d 2 000 Kč
Sazba D45d 2 000 Kč
Sazba D56d 2 000 Kč
Sazba D57d 2 000 Kč

A.2 Plánovaná roční spotřeba plynu pro odběrné místo zákazníků v domácnosti v plynárenství, ve kterém se příspěvek na úhradu nákladů za zemní plyn zohledňuje, a výše příspěvku na úhradu nákladů za zemní plyn na odběrné místo:

Plánovaná roční spotřeba [MWh/rok] Výše příspěvku
do 1,89 200 Kč
1,89-7,56 1 700 Kč
7,56-15 3 700 Kč
15-25 6 200 Kč
25-45 7 800 Kč

U dodávek tepla z domovních kotelen byla zákazníkovi, typicky společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ), stanovena povinnost oznámit do 30. listopadu 2022 (variantně 25. 11. 2022) distributorovi plynu počet vytápěných bytových jednotek. Podobně v případě dodávek tepla z centrálního zásobování teplem. Na základě této informace měl pak dodavatel a distributor zohledňovat příspěvek pro jednotlivé objekty.

Příloha č. 1 NV:

 1. Příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a zemní plyn zákazníkovi v domě s byty

1)   Výše příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu a zemní plyn pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody na jeden byt v domě s byty užívanými k bydlení: 6 000 Kč

2)   Pokud pro odběrné místo, pro které se poskytuje příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu podle části druhé, byl zohledněn příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu stanovený pro odběrné místo zákazníka v domácnosti podle jiného právního předpisu, je výše příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody na jeden byt v domě s byty užívanými k bydlení rovna rozdílu mezi výší příspěvku podle bodu 1 a poměrnou částí již zohledněného příspěvku pro odběrné místo zákazníka v domácnosti odpovídající jednomu bytu v domě s byty užívanými k bydlení (zaokrouhlenou na celé Kč).

Příloha č. 1 NV:

 1. Příspěvek na úhradu nákladů za teplo

Výše příspěvku na úhradu nákladů za teplo na odběrné místo zákazníka v domácnosti v rodinném domě a výše příspěvku na úhradu nákladů za teplo na jeden byt v domě s byty užívanými k bydlení: 4 500 Kč

4) „Zastropování cen energií“ – NV č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci

 

Dne 7. 10. 2022 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlád č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci.

Tisková zpráva MPO ze dne 5. 10. 2022

Vláda schválila nařízení, které stanovuje pravidla pro zastropování cen energií. Pomůže tak s vysokými cenami elektřiny a plynu nejen domácnostem, ale také malým a středním podnikatelům, vládním institucím, školám, poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb, provozovatelům městské hromadné dopravy a dalším subjektům. Vláda také zrušila příspěvek na elektřinu, plyn a teplo (tzv. úsporný tarif) pro příští rok. Ten nahradí podpora s vyšší finanční alokací ve formě zastropování cen energií.

Zastropování cen bude platit po celý rok 2023, s tím, že nařízení nám umožní toto období případně prodloužit,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Domácnosti budou mít cenový strop nastaven na 100 % své spotřeby elektřiny i plynu a zastropování cen se bude týkat také všech malých a středních podniků do 250 zaměstnanců a obratem do přibližně 1,25 miliardy korun.“

V případě elektřiny bude zastropována celá spotřeba pro všechny domácnosti a další subjekty připojené na hladině nízkého napětí. Pro další malé a střední podniky napojené na hladinu vysokého a velmi vysokého napětí bude zastropování platit pro 80 % z nejvyšší spotřeby za posledních pět let.

U plynu bude zastropována celá spotřeba pro všechny domácnosti a maloodběratele plynu s ročním odběrem plynu do 630 MWh. Zastropování ceny plynu bude dále platit pro všechny malé a střední podniky s ročním odběrem od 630 do 4 200 MWh, ale pouze na 80 % z jejich nejvyšší spotřeby za posledních pět let.

Zastropování cen energií se bude týkat kromě domácnosti a malých a středních podniků i dalších vybraných subjektů z řad vládních institucí, obcí, škol, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, provozovatelů městské hromadné dopravy a dalších subjektů. Půjde o poskytovatele veřejných služeb, kteří tak budou mít zastropovánu celou svou spotřebu.

Vláda svým nařízením zastropovala také plyn využívaný v domovních kotelnách a plynových teplárnách.

Cena za dodávku elektřiny se stanoví ve výši 5 Kč/KWh bez DPH, tedy 6,05/KWh s DPH. Stálý měsíční plat za dodávku elektřiny se stanoví ve výši 130 Kč/odběrné místo za měsíc (poplatek za odběrné místo bez ohledu na spotřebu). U plynu bude cenový strop zaveden ve výši 2,50 Kč/KWh, tedy 3,025/KWh s DPH. Stálý měsíční plat za dodávku plynu se stanoví ve výši 130 Kč/odběrné místo za měsíc.

Cenový strop se týká cen v roce 2023, tedy od 1. ledna 2023. Dodavatelé však budou povinni do 30 dnů po vyhlášení cenového stropu upravit zákazníkům zálohy a zaslat jim upravený rozpis záloh. „Zastropování začne platit automaticky, lidé nebudou muset o nic žádat. Stejně tak tomu je u úsporného tarifu, který pomůže lidem zvládnout vysoké ceny energií před tím, než začne fungovat zastropování,“ dodává ministr Síkela.

Zákazník, který má sjednanou nižší cenu elektřiny či plynu, než je stanovený strop, hradí dodavateli sjednanou cenu podle smlouvy o dodávce nebo sdružených službách dodávky elektřiny či plynu. Stávající smluvní vztah zůstává nedotčen novou regulací – do té doby, dokud sjednaná nižší cena ve smlouvě platí.

Zavádí se také kontraktační povinnost – dodavatelé poslední instance budou mít povinnost nabídnout smlouvu na dodávky energií za zastropovanou cenu těm zákazníkům, na které se vztahuje cenový strop a kterým se nedaří uzavřít smlouvy na dodávky energií s jiným dodavatelem. Všem odběratelům, na které se vztahuje zastropování, budou mít všichni dodavatelé energie povinnost nabídnout maximální cenu, kterou stanovila vláda.

Pomoc domácnostem v podobě zastropování cen na příští rok nahradí původně vládou schválený příspěvek z úsporného tarifu. Pomoc v podobě zastropování cen energií bude výrazně rozsáhlejší, podle odhadů ministerstva financí by mohla dosáhnout výše až 130 miliard korun. Na úsporný tarif na rok 2023 bylo připraveno 22 miliard korun.

Výběr základních informací:

 • Zastropování bude platit po celý příští rok, v zálohách za energie by se mělo opatření projevit již během listopadu. Cenový strop pro domácnosti, firmy připojené na nízké napětí a veřejné služby bude platit bez ohledu na spotřebu.
 • Maximální cena silové elektřiny bude činit 6000 korun za megawatthodinu včetně DPH, megawatthodina plynu bude stát maximálně 3000 korun. U plynu se bude zastropování týkat kromě domácností také firem s roční spotřebou do 4200 MWh (původně se navrhovala spotřeba do 630 MWh).
 • Malé a střední firmy připojené na vysoké a velmi vysoké napětí budou mít cenový strop stanovený na 80 procentech nejvyšší spotřeby za posledních pět let.
 • Cenový strop bude platit také pro teplárny vyrábějící teplo s využitím plynu.
 • V nařízení připraveném Ministerstvem průmyslu a obchodu stanoví vláda i další podrobnosti, ty doplníme po zveřejnění textu nařízení ve Sbírce zákonů.
 • Na plynové teplárny dodávající teplo do domácností se nařízení vztahovat bude. U neplynových ne. Z jednání s jednotlivými teplárnami vyplynulo, že případné zdražení nebude skokové a bude se pohybovat v rozmezí 20-30 %. Proto nebudou tyto zdroje zastopovány
 • V návaznosti na schválení nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci rozhodla vláda o zrušení nařízení vlády č. 263/2022 Sb.,o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo, tj. úsporný tarif pro rok 2023.
 • Nařízení vlády č.  262/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za energie (úsporný tarif pro rok 2022) zůstává nadále v platnosti.

zdroj:   Svaz českých a moravských bytových družstev    https://www.scmbd.cz

Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník bytu, osoba, která byt užívá na základě služebnosti (věcného břemena) nebo nájemce a podnájemce bytu, pro období roku 2022 rovněž vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci, jestliže

 1. jeho náklady na bydlení přesahují 30 % (na území hlavního města Prahy 35 %) rozhodného (čistého) příjmu rodiny a zároveň
 2. těchto 30 % (na území hlavního města Prahy 35 %) rozhodného (čistého) příjmu rodiny není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Další podmínky nároku

Za vlastníka bytu se považuje i vlastník nemovitosti, ve které je byt, který vlastník užívá.

Za vlastníka bytu se považuje i manžel, který užívá byt na základě práva bydlení odvozeného od vlastnického práva druhého manžela, pokud nárok na příspěvek na bydlení neuplatňuje manžel jako vlastník bytu. Uvedené podmínky se v roce 2022 týkají i vlastníka stavby pro individuální či rodinnou rekreaci.

Za nájemce bytu se považují oba manželé, mají-li k bytu společné nájemní právo.

Více na https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-bydleni

Přečtěte si také další články

Podpojištění domácnosti

Podpojištění domácnosti

Šetřit na špatném místě se nevyplácí. Jedním z takových případů je pojištění nemovitosti, kde může drobná úspora na pojistném v černém scénáři...

Revize

Revize

Elektrická přípojka a rozvody elektřiny Elektrická zařízení a rozvody v domě nebo bytě podléhají povinné kontrole jen při připojení odběrného...

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení

Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník bytu, osoba, která byt užívá na základě služebnosti (věcného břemena) nebo nájemce a podnájemce bytu, pro...