Byla schválena novela zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která stanovila pro SVJ povinnost mít od 1.1.2023 datovou schránku. Novela totiž rozšířila tuto povinnost, původně stanovenou pro právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, i na právnické osoby zapsané v ostatních veřejných rejstřících (rejstřík SVJ, rejstřík spolkový …).

Je tedy vhodné, aby se společenství na to připravila, protože není s ohledem na elektronizaci veřejné správy (eGovernment) reálné, že by se tato povinnost zrušila ještě před nabytím účinnosti této povinnosti. Optimisté mohou očekávat nejvýše posunutí její účinnosti.

Datové schránky by měly být zřízeny automaticky ze zákona, každému členu statutárního orgánu SVJ (pokud se praxe nezmění) potom budou zaslány poštou přihlašovací údaje (jméno a heslo).

Informace k datovým stránkám najdete na:

https://www.datoveschranky.info/

Myšlenkou tzv. eGovernmentu je správa věcí veřejných za využití moderních elektronických nástrojů, díky kterým bude veřejná správa k občanům přátelštější, dostupnější, efektivnější, rychlejší a levnější.

Další informace na stránkách ministerstva vnitra:

Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník bytu, osoba, která byt užívá na základě služebnosti (věcného břemena) nebo nájemce a podnájemce bytu, pro období roku 2022 rovněž vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci, jestliže

  1. jeho náklady na bydlení přesahují 30 % (na území hlavního města Prahy 35 %) rozhodného (čistého) příjmu rodiny a zároveň
  2. těchto 30 % (na území hlavního města Prahy 35 %) rozhodného (čistého) příjmu rodiny není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Další podmínky nároku

Za vlastníka bytu se považuje i vlastník nemovitosti, ve které je byt, který vlastník užívá.

Za vlastníka bytu se považuje i manžel, který užívá byt na základě práva bydlení odvozeného od vlastnického práva druhého manžela, pokud nárok na příspěvek na bydlení neuplatňuje manžel jako vlastník bytu. Uvedené podmínky se v roce 2022 týkají i vlastníka stavby pro individuální či rodinnou rekreaci.

Za nájemce bytu se považují oba manželé, mají-li k bytu společné nájemní právo.

Více na https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-bydleni

Přečtěte si také další články

Udržitelné Bydlení a Zelené Technologie

Udržitelné Bydlení a Zelené Technologie

V posledních letech jsme svědky významného posunu ve světě realit, kde udržitelné bydlení a zelené technologie získávají na popularitě. Tento trend...

Spouštíme e-shop pro naše zákazníky!

Spouštíme e-shop pro naše zákazníky!

Vážení vlastníci a obyvatelé,s radostí vám oznamujeme, že jsme pro vás připravili zcela novou službu – náš vlastní e-shop! Od dnešního dne můžete...

Hodinový pan domácí

Hodinový pan domácí

Služba, kterou si klient může zvolit. Náš zaměstnanec – hodinový pan domácí – v pravidelných předem domluvených termínech provede kontrolu objektu a...